PRZED STARTEM

Do siedmiu dni przed zawodami opłata startowa opłata startowa na dystansie QUARTER wynosi 75 złotych, a na dystansie HALF I FULL wynosi 80 złotych przy płatności przelewem. Od poniedziałku do piątku w ostatnim tygodniu przed zawodami opłata startowa na dystansie QUARTER wynosi 85 złotych, a na dystansie HALF I FULL wynosi 90 złotych. W dniu zawodów opłata wnoszona w biurze zawodów za dystans QUARTER wynosi 95 złotych, a za dystans HALF i FULL wynosi 120 złotych. Dodatkowo każdy zawodnik uiszcza w biurze zawodów jednorazową opłatę za numer startowy – 20 złotych.

W skład opłaty startowej wchodzi: profesjonalny, elektroniczny pomiar czasu. Bufety na trasie zawodów z dostępem do wody, napojów izotonicznych, owoców. Ciepły posiłek regeneracyjny po ukończeniu zawodów. Zabezpieczenie medyczne realizowane przez profesjonalne służby medyczne. Nagrody dla zwycięzców na poszczególnych dystansach do odebrania w dniu zawodów do godz. 1700 .

Numer startowy kosztuje 20 złotych i obowiązuje przez cały sezon 2023 podczas maratonów „DareToBe” Maraton MTB

Możesz zapisać się na każdą z edycji maratonów „DareToBe” Maraton MTB rejestrując się na stronie Internetowej Organizatora www.maratonmtb.pl/zapisy lub dokonać rejestracji i opłaty bezpośrednio przed startem w biurze zawodów.

Nie, raz wykupiony numer startowy obowiązuje na wszystkie edycje naszych maratonów.

Tak, wystawiamy faktury VAT. Najlepiej zgłoś potrzebę wystawienia faktury zaraz po opłaceniu startu przez Internet, wysyłając e-mail na adres pawel@maratonmtb.pl i podając wszystkie dane do faktury. Jeżeli uiszczasz opłatę w biurze zawodów zgłoś, że potrzebujesz fakturę przed opłaceniem startu i podaj wszystkie dane potrzebne do jej wystawienia . Osoby które nie zgłoszą tego i otrzymają paragon fiskalny bez numeru NIP nie będą mogły otrzymać faktury za start.

Zawody „DareToBe” Maraton MTB rozgrywane są na trzech dystansach: Full – do 100 km, Half – do 65 km oraz Quarter – do 35 km.

Wszystkie dystanse startują o godzinie 11:00.

Tak, start wszystkich trzech dystansów odbywa się wspólnie o godzinie 11:00.

Zawodnicy startują z dwóch sektorów: Sektora OPEN i Sektora VIP. Podczas pierwszej edycji do sektora VIP zakwalifikowani i wpuszczeniu zostaną uczestnicy, którzy w chwili rejestracji przez Internet wyślą maila do organizatora, dokumentując swoje wysokie pozycje w klasyfikacjach generalnych innych cykli maratonów MTB takich jak: Bikemaraton, MTBCrossMaraton oraz posiadający tytuły mistrzowskie PZKol. Sektor VIP przysługuje także Gościom Specjalnym, przy czym decyzję w tym zakresie podejmuje Organizator.

Biuro zawodów działa w dniu zawodów od godziny 8:00. Zapisy zawodników, przyjmowanie wpłat i wydawanie numerów startowych odbywa się do godziny 10:30.

Numer startowy można odebrać w biurze zawodów w dniu startu między godziną 8:00 a 10:30.

TAK, jeśli tylko będzie sygnał GSM niezbędny do pracy czytnika

Zgłoś się po nowy numer startowy do biura zawodów. Nowy numer startowy kosztuje również 20 złotych.

Dystans FULL

Mężczyźni

M – Open

Kobiety

K- open

Dystans HALF

Mężczyźni

M1 15 – 19 lat

M2 20 – 29 lat

M3 30 -39 lat

M4 40- 49 lat

M5 50 – 59lat

M6 60 lat i więcej.

Kobiety

K1 15 – 19 lat

K2 20 – 39 lat

K3 40 lat i więcej

Dystans Quarter

Mężczyźni

M0 13-15 lat

M1 16 – 19 lat

M2 20 – 29 lat

M3 30-39 lat

M4 40- 49 lat

M5 50 -59 lat

M6 60 lat i więcej

Kobiety

K0 13-15 lat

K1 16 – 19 lat

K2 20 – 39 lat

K3 40 lat i więcej

Wszystkie trasy oznaczone są jednakowo białymi strzałkami na niebieskim tle. Jedynie rozjazdy poszczególnych dystansów oznaczone są kolorowymi banerami. Dystans FULL banery w kolorze czerwonym, dystans Half w kolorze niebieskim i dystans Quarter w kolorze zielonym.

Zawody dla dzieci do dwunastego roku życia odbywają się na terenie miasteczka startowego, a długość tras dla poszczególnych roczników jest dopasowane do wieku dzieci startujących w zawodach.

Zawody dla dzieci są bezpłatne.

Roczniki na sezon 2023:

  1. Żaki – 11 i 12 lat (roczniki 2012 i 2011)
  2. Żaczki – 9 i 10 lat ( roczniki  2014, 2013)
  3. Dzieci  – 7 i 8  lat ( roczniki 2015 i 2016 )
  4. Dzieci Młodsze – 5 i 6 lat  ( rocznik 2017 i 2018).
  5. Kategoria OPEN  rowery biegowe  – 2 do 4 lat ( rocznik 2019 i 2021) 
  6. Kategoria OPEN  rowery z napędem  – 2 do 4 lat ( rocznik 2019 i 2021) 

Zgłoś się przed startem do biura zawodów i poproś o zmianę wybranego dystansu.

Nie, wystarczy, że pojawisz się na starcie 🙂

W TRAKCIE WYŚCIGU

Numer alarmowy jest wydrukowany na każdym numerze startowym. Używasz go w sytuacjach krytycznych, wymagających interwencji służb medycznych lub zagubienia na trasie.

Jeśli nie jesteś w stanie odnaleźć drogi powrotnej na trasę zadzwoń pod numer alarmowy, który znajduje się na Twoim numerze startowym.

Tak, na trasie maratonu są zlokalizowane bufety z wodą , owocami itp. Ilość bufetów na poszczególnych dystansach oraz miejsca w których są zlokalizowane podawane są przez organizatora przed startem maratonu.

Limity czasowe obowiązują zazwyczaj tylko na dystansie FULL i są podawane przez organizatora przed startem maratonu. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne w dniu zawodów organizator dopuszcza wprowadzenie na trasie limitu czasu na dystansie HALF. Komunikat o wprowadzeniu takiego limitu zostaje podany przed startem maratonu.

W przypadku rezygnacji zawodnika z uczestnictwa w zawodach po przekroczeniu linii startu zawodnik zobowiązany jest zgłosić swoją rezygnację do biura zawodów pod groźbą obciążenia kosztami akcji poszukiwawczej jaka zostałaby przeprowadzona przez Organizatora stosownie do okoliczności.

NA MECIE

Tak, dla każdego zawodnika przewidziany jest posiłek regeneracyjny na mecie.

Bezpośrednio po wjechaniu na metę swój wynik możesz sprawdzić w namiocie z obsługą pomiaru czasu. W sezonie 2023 swój wynik dostaniesz SMS-em na swój nr telefonu. Wszystkie wyniki będą również publikowane na stronie www.

Na podium dekorowanych jest trzech najlepszych zawodników z każdego dystansu z kategorii OPEN oraz trzech najlepszych zawodników z każdej kategorii wiekowej.

Oficjalne zdjęcia z maratonów „DareToBe” Maraton MTB publikowane są w tygodniu bezpośrednio po zawodach na facebooku organizatora.