Szanowni Państwo,

„Z wielką radością zapraszamy Państwa do udziału w wyścigu „Do-Met Bukowsko 2022”, który odbędzie się w ramach Maratonmtb.pl 2022. Zawody zorganizowane zostaną na terenie Gminy Bukowsko, niezwykle malowniczej i przyjaznej rowerzystom.

mgr inż. Marek Bańkowski
Wójt Gminy Bukowsko

Już 24 lipca będziecie Państwo mieli okazję przekonać się o walorach turystycznych i rekreacyjnych naszej gminy. Trasy wyścigu przeprowadzone zostaną po wzniesieniach Pogórza Bukowskiego.

Mamy nadzieję, że nasza niewielka gmina stanie się miejscem idealnym na trening i wypoczynek. Miejscem do którego z przyjemnością będziecie Państwo wracać.

Wszystkim uczestnikom zawodów życzymy satysfakcji z pokonywania własnych ograniczeń i sukcesu na mecie wyścigu!”

Gmina Bukowsko położona jest na terenie Karpat Zachodnich, w obrębie Dołów Jasielsko – Sanockich i Beskidu Niskiego. Doły Jasielsko-Sanockie, które obejmują północną część gminy, charakteryzują się obecnością licznych kotlinek rozdzielanych przez niskie pogórza o stokach rzadko przekraczających 100 m. Kotlinki odwadniane są przez liczne rzeki, z których największa to Sanoczek. Wysokości bezwzględne wahają się tutaj w granicach od 230 – 300 m n.p.m. (dna dolin) do 300 – 380 m n.p.m. w obrębie pogórzy.

W skład gminy wchodzi trzynaście miejscowości: Bukowsko, Dudyńce, Karlików, Nadolany, Nagórzany, Nowotaniec, Płonna, Pobiedno, Tokarnia, Wola Piotrowa, Wola Sękowa, Wolica i Zboiska (zamieszkałych przez ponad 5.500 mieszkańców) oraz cztery nieistniejące miejscowości historyczne: Bełchówka, Kamienne, Przybyszów i Ratnawica.

Gmina obejmuje obszar 13.820 ha, z czego blisko 4.000 ha zajmują lasy. Panujący tu klimat jest łagodniejszy od górskiego i porównywalny jest z walorami uzdrowiskowymi Iwonicza Zdroju i Rymanowa Zdroju.

Przez gminę przebiega granica obszaru chronionego krajobrazu Beskidu Niskiego (droga Pielnia – Bukowsko w kierunku południowym do miejscowości Bukowsko, dalej w kierunku północno – wschodnim wzdłuż drogi Bukowsko –Sanoczek do miejscowości Sanoczek).

Gmina Bukowsko jest atrakcyjnym miejscem dla turystyki zarówno weekendowej jak i sezonowej. Miejscowe lasy mają charakter mieszany, z dużym udziałem buczyny, sprzyjają spacerom, wycieczkom rowerowym i turystyce konnej. Mało ruchliwe drogi, ścieżki spacerowe i pagórkowate ukształtowanie terenu sprzyjają szczególnie wycieczkom rowerowym. Utwardzonymi drogami można dotrzeć do dziewięciu 80 metrowych elektrowni wiatrowych, które górują nad szczytami.

Bardzo popularnym miejscem spacerów oraz wypoczynku są ścieżki historyczno-przyrodnicze „Buczyna Karpacka” na Bukowicę (dojście od Woli Piotrowej), „Szlakiem dawnych osad” na trasie Zboiska – Bukowsko oraz ścieżka edukacyjna „Śladami trzech narodów – Polacy, Rusini i Żydzi w Gminie Bukowsko” biegnącą z Bukowska do Kamiennego, na trasie której można podziwiać żeremia bobrów. Ścieżki są odpowiednio oznakowane, a na ich dłuższych odcinkach zostały urządzone punkty przystankowe.

Przez teren gminy Bukowsko przebiegają również szlaki turystyczne:

  • Szlak czerwony: Iwonicz Zdrój – Rymanów Zdrój – Puławy – Tokarnia – Przybyszów – Komańcza (Główny Szlak Beskidzki) –
  • Szlak żółty: Wola Piotrowa – Tokarnia – Wisłok Wielki – Kanasiówka
  • Szlak zielony: Komańcza – Dołżyca – Garb Średni – Kanasiówka – Moszczaniec – Puławy Górne – Besko
  • Szlak papieski: Komańcza – Bukowsko – Puławy – Dukla
  • Ekomuzeum „Beskidzkie Wędrowanie” – szlak przebiega przez teren 10. gmin, obejmuje 36 przystanków i prezentuje m.in. obiekty, muzea, lokalne izby historyczne, galerie sztuki, zabytki,

Wytrawne ucho wędrowca wsłuchane w echo okolicznych gór i lasów a także miejscową gwarę i nutę starych pieśni, usłyszy splot dawnych kultur żyjących tu narodów i grup etnicznych (m.in. Żydów, Cyganów, Łemków i Dolinian).

Na terenie gminy Bukowsko zachowały się ślady po dawnych mieszkańcach tworzących przez wieki lokalną społeczność. Niestety mówimy o śladach, ponieważ niszczycielskie działania wojenne, band UPA, a także niesprzyjająca polityka władzy ludowej sprawiły, że do dziś na terenie gminy zachowały się jedynie szczątki występujących tu kultur.

Należą do nich ruiny cerkwi w Nagórzanach i Płonnej, dzwonnica cerkiewna w Woli Sękowej i Płonnej oraz liczne kapliczki, krzyże przydrożne, cmentarzyska i kirkuty. Dzięki adaptacji cerkwi grekokatolickiej w Wolicy na kościół rzymskokatolicki, budowla do dziś przetrwała.

Na terenie gminy Bukowsko znajduje się kilka obiektów zabytkowych zarejestrowanych w Narodowym Instytucie Dziedzictwa:

• zespół kościoła par. p.w. Podwyższenia Krzyża Św. z XIX wieku w Bukowsku

• kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych, z lat 1871-1876, w Dudyńcach

• cerkiew greko-katolicka p.w. św. Piotra i Pawła w Nagórzanach z 1848 roku (ruina)

• zespół kościoła parafialny p.w. św. Mikołaja, z poł. XVIII wieku w Nowotańcu

• park z XVIII-XIX wieku w Nowotańcu, pozostałość po zamku

• zespół cmentarza cerkiewnego z XIX wieku w Woli Sękowej,

• zespół cerkwi greko-katolicka p.w. św. Piotra i Pawła, obecnie kościół rzymsko-katolicki, z 1826 roku w Wolicy

Nieskażone, czyste środowisko gminy Bukowsko, obfituje w liczne pomniki przyrody i niezwykłe twory natury. W podworskich ogrodach i w otoczeniu urokliwych kapliczek, zachowały się pomnikowe drzewa, które były niemymi świadkami historycznych wydarzeń. W tutejszych lasach występuje bogactwo flory i fauny. Należy do niego rzadko spotykane skupisko cisa, drzewa, którego ochronę jeszcze w 1423 r. wprowadził król Władysław Jagiełło.

Można tu spotkać kilka innych prawnie chronionych gatunków roślin, łąki pokrywa kolorowa szata niezwykłych i rzadkich kwiatów i ziół, a szczęśliwcom wśród drzew udaje się wypatrzyć wiele chronionych gatunków ptaków, płazów i zwierząt: lisa, sarny, jelenia karpackiego, rysia, żbika, dzika, wilka czy niedźwiedzia.

Okoliczne lasy, to także bogactwo jagód, grzybów, orzechów laskowych, a dla koneserów, poroża czy niepowtarzalnych korzeni drzew.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej gminy.