Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma 2P Group Paweł Przybyło z siedzibą w Tarnowie przy ul. Powstańców Warszawy 3/20. 33-100 Tarnów

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem

pawel@maratonmtb.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

1.Zgodnie z art.6 ust.1 lit. b RODO

a) Świadczenia usług czyli Twojego udziału w imprezach sportowych organizowanych przez 2PM Group Paweł Przybyło

b) Publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników.

c) Dostarczania usług płatniczych.

d) Przesyłanie informacji organizacyjnych dotyczących realizowanej umowy.

e) Obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz

f) Kontaktu z Tobą min. w sytuacjach kryzysowych na trasie

g) Promocji imprez sportowych organizowanych przez 2PM Group

h) Opracowywania danych statystycznych

2. Ponad to zgodnie z art.6 ust1.lit f RODO do wykonania obowiązków prawnych ciążących na 2PM Group Paweł Przybyło w tym między innymi w celach podatkowych i rachunkowych,

3. Podane dane mogę być również przekazywane innym firmom współpracującym w celu realizacji procesu rejestracji, pomiaru czasu na imprezach sportowych realizowanych przez 2PM Group Paweł Przybyło, oraz firmom fotograficznym, sponsorom w zakresie określonym w pkt. 2 lit. h.

4. W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 2PM Group Paweł Przybyło.

5. Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody do przesyłania informacji marketingowych (email / SMS).

Czy musisz podawać dane osobowe?

6.Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału imprezie sportowej .

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udziału imprezie sportowej.

7. Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji oraz udziału w imprezach sportowych organizowanych przez 2PM Group Paweł Przybyło na które zapiszesz się przez Stronę.

8. Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach i zakresie wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy przez okres pięciu lat .

9. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach) mogą być przetwarzane także po tym terminie

w celach statystycznych i archiwalnych i promocyjnych .

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie

niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe w tym fotografie będą ogólnodostępne, będą publikowane na stronie internetowej dotyczącej imprez sportowych organizowanych prze 2PM Group Paweł Przybyło.

9. Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.