13 kwietnia 2015

Skrzyszów

Marcin Kiwior- Wójt Gminy Skrzyszów

Szanowni Państwo, zawodnicy i kibice „Dare 2b MTB Maraton Skrzyszów 2019”. Wielką przyjemnością jest dla mnie powitanie Was na terenie naszej gminy. Mam nadzieję, że ten pobyt chociaż krótki będzie wstępem do szerszych kontaktów i w przyszłości jeszcze nie raz odwiedzicie Skrzyszów podziwiając walory naszych terenów czy szukając relaksu. Życzę zawodnikom, aby oprócz wysiłku i skupienia na twarzy pojawił się niezależnie od lokaty uśmiech zadowolenia.

 

GMINA SKRZYSZÓW

Najstarsze zapiski o Skrzyszowie pochodzą z początku XIV wieku, kiedy to w 1327 roku biskup krakowski uwolnił Skrzyszów od dziesięcin. W roku 1331 zaś król Władysław Łokietek potwierdził kasztelanowi krakowskiemu Spicymirowi z rodu Leliwitów prawo do Skrzyszowa.

Gmina Skrzyszów należy do woj. małopolskiego i zajmuje 86,23 km2.O atrakcyjności miejsca do zamieszkania świadczy stały napływ ludności, co w efekcie przekłada się na wzrost liczby mieszkańców. Obecnie gminę zamieszkuje ponad 14 tyś mieszkańców. Wzrasta też liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy. Wszystko to stanowi świadectwo, że gmina jest przyjazna i atrakcyjna dla inwestorów.

Na terenie gminy znajdują się liczne działki przeznaczone pod budownictwo mieszkalne. Samorząd gminy dokonał niezbędnych przekształceń prawnych w celu ułatwienia rozwoju budownictwa. Służyć ma temu także Miejscowy Plan Zagospodarowania oraz uruchomiony przez gminę, jako pierwszy w powiecie tarnowskim – System Informacji Przestrzennej. Na uruchomionym portalu dostępu do informacji przestrzennej, każdy może sprawdzić przeznaczenie dowolnej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Gmina na swoim terenie posiada dużą liczbę terenów przeznaczonych do celów usługowo-przemysłowych, które w znacznej ilości położone są wzdłuż drogi krajowej E4. Dzięki atrakcyjności terenów przyciągają one inwestorów.

Gmina Skrzyszów to również infrastruktura drogowa na wysokim poziomie. Wokół niej znajdują się chodniki, parkingi oraz ścieżki rowerowe, których wciąż przybywa. Sukcesywnie jest zwiększana sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Każde z pięciu sołectw ma odnowione centra wsi. Znajdują się tam miejsca do aktywnego i spokojnego wypoczynku.

Bazę sportowo – rekreacyjną tworzy sieć Orlików, hale, boiska sportowe, które znajdują się w każdym sołectwie. W kalendarzu gminy na stałe wpisało się wiele imprez sportowych, jak np. turnieje w halowej piłce nożnej młodzików i juniorów, turnieje szachowe, tenisa stołowego, w piłce siatkowej, rajdy rowerowe, rozgrywki w ramach ligi orlikowej, pikniki sportowo-muzyczne, udział w Sportowym Turnieju Miast i Gmin, wiele zajęć sportowych jest współfinansowanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Za osiągnięcia sportowe wypłacane są stypendia w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży.

Zapraszam serdecznie do przeglądania naszej strony internetowej www.skrzyszow.pl.

Do zobaczenia w gminie Skrzyszów.