Niedziela 8.05.2022
Start godz. 11:00

Biuro zawodów czynne od godz. 8:30.
Zapisy w biurze, wydawanie numerów startowych do godz. 10:30
Start zawodników o godz. 11:00
Zapisy i rozpoczęcie zawodów dla dzieci godz.11:05

Miejsce Startu: Dwór Hrabiego Hupki Niwiska 487, 36-147 Niwiska

Trasy:

Quarter 30 km
Half 47 km
Full 74 km

Bufety:

Quarter 17 km
Half 17 i 37 km
Full 17, 37 i 64 km